Canadian Research Chair
Technologies and Practices in Health
The Canada Research Chair on Technologies and Practices in Health focuses on the implementation of innovative technologies to support the healthcare system.

Others

  • Gagnon MP, Sanchez E & Pons JMV. L’impacte de les recomanacions basades en l’avaluació de tecnologies mèdiques sobre la pràctica clinica i organitzacional. Informatiu. 36:3-4. Agència d’Avaluatió de Tecnologia y Recerca Mèdiques, Barcelona, 2005.